Avaleht

Toila Muusika- ja Kunstikool (TMKK) asub Toila Oru pargis, Toila Gümnaasiumi hoones. Septembris 1991. aastal anti Ida-Virumaa Maavalitsusest ametlik luba avada Toilas Lastemuusikakool. Kooli võeti vastu klaveri ja akordioni erialale. 1993 alustati koolis kunstiõpetust. 1996 nimetati Toila Lastemuusikakool ümber Toila Muusika-ja Kunstikooliks. Kooli kasvades ja arenedes on aastate jooksul tulnud juurde uusi võimalusi erinevate pillide õpimiseks. Praegu saab Toila Muusika-ja Kunstikoolis õppida muusikaosakonnas klaverit, akordioni, kitarri, kannelt, plokkflööti, viiulit, saksofoni ja kunstiosakonnas maali, kompositsiooni, skulptuuri, kunstiajalugu. Õppetöö toimub vastavalt EHISes(Eesti Haridus Infosüsteem) kinnitatud kavadele. Toila Muusika -ja Kunstikoolis õpib 2016/17 õppeaastal 63 õpilast. Muusikaosannas 45 ja kunstiosakonnas 18 õpilast.

Õppetöö

Uudised

Tunniplaan 2018/2019 õ.a.

Muusikaosakond 2018/2019 Kunstiosakond 2018/2019

Muusikaosakond

Klaver, akordion, plokkflööt, saksofon, kannel, viiul, kitarr, basskitarr.

Kunstiosakond

Põhiained on joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu.